Staff – Direttivo

Direttivo

foto_Nino_1

foto_Nino_moto_1

 

Nino Catalano

PRESIDENTE

MOTO GUZZI CALIFORNIA III

 

 

 

 

Manfredo Sensini

VICE PRESIDENTE

 

 

 

Foto_Gino_1

Gino moto

 

Gino Salmi

SEGRETARIO CONSIGLIERE

MOTO GUZZI CALIFORNIA E.V.

 

 

 

Foto_Mario_moto_1

Foto_Mario_1

 

Mario Bonaccini

CONSIGLIERE CASSIERE

MOTO GUZZI CALIFORNIA I.E. 1100

 

 

 

Franco_Geti_1

 

 

Franco Geti

CONSIGLIERE

MOTO varie